پيش نويس دستورالعمل برگزاري يازدهمين جشنواره ملّي حركت جهت بررسي وكسب نظر به دانشگاه ها ارسال شد

 

پيش نويس دستورالعمل برگزاري يازدهمين جشنواره ملّي حركت جهت بررسي وكسب نظر به دانشگاه ها ارسال شد

 

با توجه به اهمیت و استقبال دانشگاهیان از جشنواره ملی حرکت و ضرورت استمرار آن پس از بررسی های اولیه و تشکیل جلسات متعدد کارشناسی، پیش نویس دستورالعمل برگزاری یازدهمین جشنواره ملی حرکت تهیه و جهت کسب نظر کارشناسی به دانشگاه ها ارسال شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اداره کل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم؛ با توجه به اهمیت و استقبال دانشگاهیان از جشنواره ملی حرکت و ضرورت استمرار آن پس از بررسی های اولیه و تشکیل جلسات متعدد کارشناسی، پیش نویس دستورالعمل برگزاری یازدهمین جشنواره ملی حرکت تهیه و جهت کسب نظر کارشناسی به دانشگاه ها ارسال شد.

 

بر این اساس؛ اداره کل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم از معاونت‌های فرهنگی اجتماعی و دانشجویی فرهنگی دانشگاه ها خواست که برای افزایش کمی و کیفی جشنواره و تقویت ظرفیت های علمی و تاثیرگذاری آن در فضای علمی و فرهنگی دانشجویی نکته نظرها و پیشنهادهای خود را پیرامون دستورالعمل مزبور ارائه دهند. لازم به ذکر است متن این پیش نویس از طریق مکاتبه برای کلیه دانشگاهها ارسال شده است. گفتنی است این اقدام در راستای ارتقای علمی جشنواره و لزوم افزایش مشارکت دانشگاه ها و دانشجویان صورت گرفت.