جشنواره ملی حرکت یکی از بزرگترین رخدادهای علمی دانشجویی است

 

دکتر حسین میرزایی صبح امروز در نشست خبری جشنواره ملی حرکت گفت: جشنواره حرکت یکی از بزرگترین رخدادهای علمی دانشجویی است

دکتر حسین میرزایی صبح امروز در نشست خبری تشریح جشنواره ملی حرکت گفت: ۹هزار و ۳۸۸انجمن علمی ثبت شده تا پایان شهریور سال ۹۶داریم که ۸هزار و ۵۹۳انجمن آن فعال هستند. وی افزود: آیین نامه جدید انجمن ها و اتحادیه های علمی دانشجویی که بعد از ۹سال بازنگری شده بود هفته گذشته به دانشگاه ها ابلاغ شد.

دکتر میرزایی در خصوص تعداد انجمن های علمی دانشجویی در دانشگاه های کشور اظهار داشت: هم اکنون ۹۳۸۸انجمن علمی دانشجویی در دانشگاه های کشور به ثبت رسیده است که از این تعداد ۸هزار و ۵۴۳انجمن علمی دانشجویی فعال هستند. وی در خصوص تنوع آنها بر اساس گروه های تحصیلی گفت: ۳۲درصد این تعداد انجمن ها در حوزه علوم انسانی، ۲۸درصد در حوزه فنی و مهندسی، ۱۷درصد در حوزه کشاورزی و منابع طبیعی و ۱۶درصد در حوزه علوم پایه و ۷درصد در حوزه هنر ومعماری است. تعداد اتحادیه های انجمن های علمی دانشجویی پس از چهار سال فعالیت معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم دولت یازدهم و دوازدهم، از چهار اتحادیه در دولت دهم به ۳۶اتحادیه افزایش یافته است.

سرپرست معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، جشنواره ملی حرکت را یکی از بزرگترین رخدادهای انجمن های علمی دانشجویی توصیف کرد و گفت: با آمدن دولت یازدهم تمرکز زدایی، سیاست جشنواره قرار گرفت و بر همین اساس طی جشنواره های هفتم تا نهم در دانشگاه های شیراز، مشهد و کرمان برگزار شد و امسال نیز دهمین دوره آن در دانشگاه رازی کرمانشاه برگزار می شود.

همچنین در ادامه این نشست فضل الله ایرجی کجوری، مدیرکل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم تحقیقات وفناوری، گفت: در مجموع ۱۰۴دانشگاه و موسسه آموزش عالی در این جشنواره مشارکت داشته اند که نسبت به دوره قبل ۱۰درصد افزایش یافته است. وی گفت: ۱۲۴۴اثر به دبیرخانه جشنواره رسیده که نسبت به دوره قبل ۱۳درصد افزایش داشته است.

ایرجی کجوری ادامه داد: از مجموع این تعداد اثر و دستاوردعلی دانشجویی ۳۲۳اثر در بخش انجمن های علمی برتر، ۱۸۸اثر در بخش فعالیت های علمی خلاقانه، ۲۵۸اثر در بخش نشریه علمی، ۱۱۷اثر در بخش مسابقه علمی و ۹۰اثر در بخش پژوهش و ۷۰اثر در بخش فضای مجازی و ۵۴اثر در بخش کتاب و ۶۷در بخش اختراع و ۱۶۸اثر در بخش کارآفرینی به جشنواره اضافه شد.

 

وی ادامه اضافه کرد که بر اساس گروه های تحصیلی آثار ارسال شده به دبیرخانه جشنواره عبارت از: ۴۹۳اثر در بخش فنی و مهندسی، ۳۲۰اثر در بخش انسانی، ۱۷۰اثر در بخش کشاورزی، ۱۳۷اثر در بخش علوم پایه و ۱۲۰اثر در بخش هنر است که به دبیرخانه جشنواره ارسال شده است.