بخش بین الملل در دوره دهم جشنواره حرکت به طور ویژه دیده شده است

 

دکتر ایرجی، مدیر کل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم و رئیس شورای سیاستگذاری دهمین جشنواره ملی حرکت، اعلام کرد: بخش بین‌الملل جشنواره حرکت به طور ویژه در این دوره از جشنواره مورد توجه است و امسال بیش از سال‌های گذشته در این بخش جشنواره تمرکز و فعالیت صورت می‌گیرد.

وی سپس با اشاره به اهمیت ارتباطات علمی بین‌المللی اظهار داشت: یکی از مهمترین راه‌ها برای پویایی علمی، کسب تجارب و انتقال دانش و فناوری، تعامل دوسویه دانشگاه ها در سطوح، حوزه های علمی مختلف و به اشکال و در قالب ها و چارچوب هایی است که این مهم را امکانپذیر می‌سازد. وی با اشاره به برخی از این حوزه ها از جمله امکان تبادل استاد و دانشجو، طرح ها و پروژه های مشترک و....، مشارکت دانشجویان و گروه‌های دانشجویی در مسابقات، جشنواره‌ها و همایش‌های بین‌المللی را از جمله ظرفیت‌های مهم این عرصه‌ی تبادل و تعامل علمی قلمداد کرد. وی همچنین گفت جشنواره حرکت این ظرفیت و قابلیت را دارد که به جشنواره‌ای بین‌المللی تبدیل شود، اما ما این مسیر را گام به گام و با مهیا کردن زیرساخت‌های علمی و فکری لازم پیش می بریم.

مدیر کل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم ضمن اشاره به دانشجویانی که در بخش بین الملل می‌توانند شرکت کنند گفت، در این بخش سه طیف از دانشجویان یعنی دانشجویان ایرانی که در دانشگاه‌های خارجی مشغول تحصیل هستند، دانشجویان خارجی شاغل به تحصیل در دانشگاه های ایران و نیز دانشجویان خارجی می‌توانند در بخش بین‌الملل جشنواره شرکت کنند. وی در این خصوص هم توضیح داد که این موضوع در راستای استفاده از همه ی ظرفیت و افزایش پوشش جشنواره به طیف گسترده تری از دانشجویان بوده است به طوری که می توان گفت با این شیوه تقریباً فرصت حضور در جشنواره را برای همه‌ی دانشجویان مهیا ساخت.

وی در ادامه با رد هر گونه ارتباط علمی منفعلانه، با اشاره به ظرفیت دانشگاه های کشور و پتانسیل نیروی جوان و خلاق دانشجویی کشور و وضعیت فزاینده رشد علمی کشور تاکید کردند ما برای رسیدن به موقعیت ممتاز و جایگاه مناسب جهانی از نظر علمی و فناوری نیازمند اتکای به نیروهای دانشگاهی خود و ظرفیت ملی مان هستیم، اما برای این کار لازم است از همه ظرفیت های موثر از جمله امکان تعامل و تبادل علمی با دانشگاه‌های دیگر کشورها نیز استفاده کنیم.

 رئیس شورای سیاستگذاری دهمین جشنواره ملی حرکت با اشاره به ظرفیت و اهمیت جشنواره ملی حرکت و موقعیت آن در میان دانشجویان در دوره‌های گذشته، تلاش‌ها برای استفاده از ظرفیت این جشنواره برای ایجاد و شکل دهی الگویی که بتوان از طریق آن از ظرفیت‌های بین المللی هم استفاده کرد صورت گرفته است، و با روندی رو به رشد این مسئله در این دوره از جشنواره به طور ویژه دیده شده است. وی از ارسال فراخوان بخش بین الملل از اول سپتامبر خبر داد. همچنین راه اندازی سایت بخش بین الملل به آدرس www.10hf.ir و سامانه دریافت آثار جشنواره، همکاری با نهادهای مختلف داخلی، تشکیل کمیته بین الملل در وزارت و دانشگاه میزبان و تیم‌های مختلف همکاری در این حوزه را بخشی از اقدامات مهم صورت گرفته در این حوزه خواند. دکتر ایرجی سپس با اظهار امیدواری به پویایی و نتایج مثبت جشنواره و بخش بین الملل آن برای دانشجویان، اظهار داشت با اطلاع رسانی های صورت گرفت در بخش بین الملل امیدواریم ضمن معرفی این جشنواره به دانشگاه های خارجی، امسال شاهد دریافت آثار برجسته ی دانشجویی در این بخش باشیم.

راه هاي ارتباطي با بخش بين الملل جشنواره:

Website: http://harkat10.razi.ac.ir/en

Telegram: https://t.me/IHF_10th

Instagram: https://www.instagram.com/10th_ihf/?hl=en