ملاحظات تهيه گزارش براي دهمين جشنواره حركت

برگزيدگان مرحله دانشگاهي باید گزارشی از فعالیت خود را برای جشنواره ملی ارسال کنند. این گزارش توسط دانشگاه (کارشناس انجمن علمی) و از طریق سامانه جشنواره ارسال می شود و هیچ اثری از طرق دیگر (اعم از ارسال پستی، تحویل حضوری و ....) پذیرش نخواهد شد.

ملاحظات لازم برای تهیه گزارش فعالیت در این لینک در دسترس است که استفاده از آن اکیدا توصیه می شود. همچنين توصيه مي شود به ملاك‌ها و معيارهايي كه در فرم‌هاي داوري مشخص شده نيز توجه داشته باشيد و اطلاعات لازم را بصورت شفاف و روشن در گزارش ذكر نماييد.

 

فرم های نمونه ای برای گزارش انواع فعالیت آماده شده است که مبتنی بر چارچوب کلی فعالیت ها و حداقل معیارهای داوری است. اگر چه تبعیت از قالب این فرم ها برای گزارش نویسی ضروری نیست و انجمن ها می توانند با سلیقه و صفحه آرایی دلخواه به تهیه گزارش مبادرت ورزند، اما اطلاعات حداقلی ذکر شده در این فرم ها برای داوری مهم است. داوران جشنواره مبتنی بر معیارهای داوری نظر خواهند داد و در نتیجه عدم تشریح ابعاد مختلف یک فعالیت که در بحث داوری حائز اهمیت است، عملا به پایین آمدن نمره نهایی در داوری منجر خواهد شد و فرم های نمونه با فرم های داوری در تطابق معیارها همخوانی دارند. لذا باید به حداقل اطلاعات درج شده در فرم های نمونه توجه داشته باشند.

 فرم های نمونه را از این لینک و فرم های داوری را از اینجا دریافت نمایید.