ابلاغ دستورالعمل اجرايي دهمين جشنواره حركت

 

ابلاغ دستورالعمل اجرايي دهمين جشنواره حركت

دستورالعمل اجرايي دهمين جشنواره حركت ويژه فعاليت‌ها و دستاوردهاي علمي دانشجويان كه به تصويب معاون محترم فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري رسيده است به دانشگاه‌هاي سراسر كشور ابلاغ گرديد.

اداره كل فرهنگي و اجتماعي از كليه معاونين، مديران و كارشناسان انجمن هاي علمي دانشگاه ها درخواست مي نمايد كه با توجه به تغييرات دستورالعمل نسبت به دوره هاي پيشين جشنواره، در بخش هاي مختلف رقابت و نحوه حضور دانشگاه در مرحله ملي دقت لازم را بعمل آورند و همچنين با توجه به افزايش طيف شركت كنندگان در جشنواره فراخوان جشنواره در سطح دانشگاه و تمامي دانشجويان اطلاع رساني شود.

بديهي است كه مبناي عمل در بخش هاي مختلف جشنواره و فرآيند و مبناي داوري در مرحله ملي جشنواره، اين دستورالعمل خواهد بود.

جهت دريافت فايل دستورالعمل اجرايي دهمين جشنواره ملي حركت اينجا را كليك فرمائيد.