برگزیدگان نهمین جشنواره ملي حركت (به تفكيك حوزه رقابت)

 

 

 

 

امتیازات و جوایز برگزیدگان جشنواره

بخش رقابتی

مقام

هدیه نقدی (میلیون ریال)

انجمن علمی فعال

برگزیده

20

شایسته تقدیر

15

شایسته تشویق

5

انجمن علمی خلاق

برگزیده

10

شایسته تشویق

5

دانشگاه برگزیده

برگزیده

200

شایسته تقدیر

80

 

 

 

حوزه رقابت: دانشگاه برگزیده

دانشگاه

مقام

تهران

دانشگاه برگزیده

فردوسی مشهد

دانشگاه برگزیده

تبریز

دانشگاه شایسته تقدیر

تربیت مدرس

دانشگاه شایسته تقدیر

شهید باهنر کرمان

دانشگاه شایسته تقدیر

شهید بهشتی

دانشگاه شایسته تقدیر

علامه طباطبائی

دانشگاه شایسته تقدیر

علم و صنعت ایران

دانشگاه شایسته تقدیر

یزد

دانشگاه شایسته تقدیر

 

حوزه رقابت: انجمن برگزیده

دانشگاه

انجمن علمي دانشجويي

مقام

خوارزمی تهران

علوم گیاهی

برگزيده

شهید باهنر کرمان

رباتیک و مکاترونیک

برگزيده

فردوسی مشهد

مهندسی مکانیک

برگزيده

تهران

مهندسی برق

شايسته تقدير

صنعتی اصفهان

کامپیوتر

شايسته تقدير

صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

مهندسی صنایع

شايسته تقدير

صنعتی نوشیروانی بابل

مهندسی مکانیک

شايسته تقدير

هنر تهران

گرافیک

شايسته تقدير

 

 

حوزه رقابت: آموزش

دانشگاه

انجمن علمي دانشجويي

مقام

تهران

احیاء و مناطق خشک کوهستانی

برگزيده

شهید باهنر کرمان

مهندسی معدن

برگزيده

محقق اردبیلی

جغرافیا و برنامه ریزی

برگزيده

تبریز

مهندسی مکانیک

شايسته تقدير

حکیم سبزواری

زبان انگلیسی

شايسته تقدير

فردوسی مشهد

علوم دامی

شايسته تقدير

الزهرا

طراحی صنعتی

شايسته تشويق

ایلام

بهداشت مواد غذایی

شايسته تشويق

بجنورد

مهندسی عمران

شايسته تشويق

تربیت دبیر شهید رجایی

معماری

شايسته تشويق

تربیت مدرس

مهندسی برق و کامپیوتر

شايسته تشويق

خوارزمی تهران

روانشناسی بالینی

شايسته تشويق

رازی کرمانشاه

فیزیک

شايسته تشويق

زابل

برق

شايسته تشويق

سیستان و بلوچستان

زیست شناسی

شايسته تشويق

شهید بهشتی

مهندسی هسته ای

شايسته تشويق

شیراز

روانشناسی تربیتی

شايسته تشويق

صنعتی امیرکبیر

مهندسی مکانیک

شايسته تشويق

صنعتی مالک اشتر

شیمی و مهندسی شیمی

شايسته تشويق

صنعتی نوشیروانی بابل

مهندسی مکانیک

شايسته تشويق

علامه طباطبایی

توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

شايسته تشويق

علم و صنعت ایران

راه آهن

شايسته تشويق

فرهنگیان

تربیت بدنی

شايسته تشويق

 

 

حوزه رقابت: ترویج

دانشگاه

انجمن علمي دانشجويي

مقام

تهران

مهندسی برق

برگزيده

شهید بهشتی

حقوق

برگزيده

فردوسی مشهد

حقوق

برگزيده

حکیم سبزواری

فلسفه و حکمت اسلامی

شايسته تقدير

خوارزمی تهران

ریاضی

شايسته تقدير

شیراز

آموزش پیش دبستانی و دبستانی

شايسته تقدير

اصفهان

مهندسی کامپیوتر

شايسته تشويق

الزهرا

بیوتکنولوژی

شايسته تشويق

بیرجند

هوا فضا

شايسته تشويق

بین المللی امام خميني قزوین

مهندسی آب

شايسته تشويق

رازی کرمانشاه

ترویج و آموزش کشاورزی

شايسته تشويق

سیستان و بلوچستان

فیزیک

شايسته تشويق

شهید مدنی آذربایجان

گیاهان دارویی

شايسته تشويق

صنعتی اصفهان

منابع طبیعی

شايسته تشويق

صنعتی امیرکبیر

مهندسی مکانیک

شايسته تشويق

صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

مکانیک

شايسته تشويق

علامه طباطبایی

مدیریت جهانگردی

شايسته تشويق

علم و صنعت ایران

عمران

شايسته تشويق

قم

زبان و ادبیات فارسی خواهران

شايسته تشويق

ولیعصر رفسنجان

بین رشته ای انژیهای نو

شايسته تشويق

یزد

مددکاری اجتماعی

شايسته تشويق

 

 

حوزه رقابت: مسابقه علمی

دانشگاه

انجمن علمي دانشجويي

مقام

تهران

مهندسی کامپیوتر (ACM)

برگزيده

صنعتی امیرکبیر

مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

برگزيده

سیستان و بلوچستان

مهندسی مکانیک

شايسته تقدير

شهید باهنر کرمان

نانو

شايسته تقدير

علامه طباطبایی

حقوق

شايسته تقدير

فردوسی مشهد

علوم ریاضی

شايسته تقدير

تربیت دبیر شهید رجایی

عمران

شايسته تشويق

خليج فارس بوشهر

مهندسي دريا-كشتي سازي

شايسته تشويق

شهید بهشتی

ریاضی

شايسته تشويق

علم و صنعت ایران

مواد و متالورژی

شايسته تشويق

 

حوزه رقابت: نشریه

دانشگاه

انجمن علمي دانشجويي

مقام

تربیت مدرس

باستان شناسی

برگزيده

خوارزمی تهران

تاریخ

برگزيده

علامه طباطبایی

روزنامه نگاری

برگزيده

علامه طباطبایی

ارتباطات

برگزيده

علامه طباطبایی

روابط بین الملل

برگزيده

اصفهان

جغرافیا

شايسته تقدير

خوارزمی تهران

زیست شناسی سلولی و مولکولی

شايسته تقدير

صنعتی جندی شاپور دزفول

معماری و شهرسازی

شايسته تقدير

علم و صنعت ایران

راه آهن

شايسته تقدير

فردوسی مشهد

اقتصاد

شايسته تقدير

کردستان

مکانیک

شايسته تقدير

تبریز

جغرافیا و گردشگری

شايسته تشويق

تربیت مدرس

زبان و ادبیات عربی

شايسته تشويق

تهران

محیط زیست

شايسته تشويق

تهران

نمایش

شايسته تشويق

خوارزمی تهران

زمین شناسی

شايسته تشويق

شهید باهنر کرمان

مهندسی کامپیوتر

شايسته تشويق

صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

شیمی

شايسته تشويق

علم و صنعت ایران

عمران

شايسته تشويق

کردستان

فقه و حقوق شافعی

شايسته تشويق

کردستان

مدیریت بازرگانی

شايسته تشويق

گیلان

ریاضی

شايسته تشويق

محقق اردبیلی

جغرافیا و برنامه ریزی

شايسته تشويق

 

حوزه رقابت: کتاب

دانشگاه

انجمن علمي دانشجويي

مقام

بیرجند

علوم باغبانی

شايسته تقدير

تبریز

گیاه پزشکی

شايسته تقدير

تربیت مدرس

مطالعات زنان

شايسته تقدير

 

حوزه رقابت: اختراع، ابتکار یا نوآوری

دانشگاه

انجمن علمي دانشجويي

مقام

تبریز

علوم پایه دامپزشکی

برگزيده

حکیم سبزواری

مکانیک

برگزيده

سیستان و بلوچستان

مکانیک

شايسته تقدير

شهید باهنر کرمان

رباتیک و مکاترونیک

شايسته تقدير

 

حوزه رقابت: کارآفرینی

دانشگاه

انجمن علمي دانشجويي

مقام

رازی کرمانشاه

ترویج و آموزش کشاورزی

برگزيده

پیام نور واحد فارسان

کارآفرینی

شايسته تقدير

تبریز

جغرافیا و گردشگری

شايسته تقدير

 

بخش انجمن علمی خلاق

دانشگاه

انجمن علمي دانشجويي

مقام

حوزه رقابت

شهید باهنر کرمان

دامپزشكي

برگزيده

حوزه اخلاق حرفه اي و آكادميك بخش خلاق

تهران

طراحي صنعتي

برگزيده

حوزه ترويج كارآفريني بخش خلاق

تربیت مدرس

مديريت فناوري اطلاعات

برگزيده

حوزه محيط زيست بخش خلاق

خوارزمی تهران

علوم تربيتي-كودكان استثنايي

برگزيده

حوزه مشاركت دانشجويي بخش خلاق

علامه طباطبایی

حقوق

برگزيده

حوزه مفاخر بخش خلاق

ایلام

گياه پزشكي

شايسته تشويق

حوزه آزاد بخش خلاق

تبریز

نانوالكترونيك

شايسته تشويق

حوزه محيط زيست بخش خلاق

گیلان

معماري

شايسته تشويق

حوزه مشاركت دانشجويي بخش خلاق

شهید مدنی آذربایجان

زبان و ادبيات فارسي

شايسته تشويق

حوزه مفاخر بخش خلاق