انتشار پوستر فعالیت انجمن های علمی دانشجویی نهمین جشنواره ملی حرکت (بخش انجمن علمی خلاق)

 

نظر به سیاست های کلان نهمین جشنواره ملی حرکت، پوستر آثار ارسالی از طریق سامانه جشنواره در بخش انجمن علمی خلاق (حوزه های ده گانه رقابتی) انتشار می یابد تا از این طریق تجربه فعالیت های داوطلبانه در مجموعه انجمن های علمی دانشجویی کشور برای کلیه علاقمندان و خصوصا فعالان این حوزه در دسترس و قابل الگوبرداری باشد. در جداول زیر لینک دریافت کلیه آثار ارسالی بخش انجمن علمی خلاق برای مدت محدود در دسترس خواهد بود.

 

دانشگاه

انجمن علمی دانشجویی

حوزه رقابت

اصفهان

مهندسی راه آهن

مشارکت دانشجویی

الزهرا

نجوم

مشارکت دانشجویی

ایلام

بهداشت مواد غذایی

مشارکت دانشجویی

بیرجند

علوم تربیتی دانشگاه بیرجند

مشارکت دانشجویی

تبریز

معماری پایدار

مشارکت دانشجویی

تربیت دبیر شهید رجایی

عمران

مشارکت دانشجویی

تربیت مدرس

آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

مشارکت دانشجویی

حکیم سبزواری

مهندسی کامپیوتر

مشارکت دانشجویی

خلیج فارس بوشهر

ریاضی

مشارکت دانشجویی

خوارزمی تهران

علوم تربیتی-کودکان استثنایی

مشارکت دانشجویی

زابل

نجوم

مشارکت دانشجویی

سمنان

صنایع دستی

مشارکت دانشجویی

شهید بهشتی

فیزیک

مشارکت دانشجویی

شهید چمران اهواز

مشاوره

مشارکت دانشجویی

شهید مدنی آذربایجان

گیاهان دارویی

مشارکت دانشجویی

شیراز

مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

مشارکت دانشجویی

صنعت نفت

مهندسی نفت دانشكده اهواز

مشارکت دانشجویی

صنعتی جندی شاپور دزفول

معماری وشهرسازی

مشارکت دانشجویی

صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

مهندسی صنایع

مشارکت دانشجویی

صنعتی شاهرود

برق

مشارکت دانشجویی

صنعتی کرمانشاه

گروه مهندسی کامپیوتر

مشارکت دانشجویی

صنعتی مالک اشتر

مهندسی برق و الکترونیک

مشارکت دانشجویی

علامه طباطبایی

ادبیات انگلیسی

مشارکت دانشجویی

علم و صنعت ایران

مهندسی عمران

مشارکت دانشجویی

علم و فرهنگ

آمار

مشارکت دانشجویی

فردوسی مشهد

مهندسی آب

مشارکت دانشجویی

فرهنگیان

ادبی حجم سبز

مشارکت دانشجویی

قم

زبان و ادبیات فارسی

مشارکت دانشجویی

کاشان

معماری

مشارکت دانشجویی

کردستان

روانشناسی بالینی

مشارکت دانشجویی

گیلان

معماری

مشارکت دانشجویی

مازندران

اقتصاد

مشارکت دانشجویی

محقق اردبیلی

جغرافیا و برنامه ریزی

مشارکت دانشجویی

مراغه

مهندسی مواد و متالورژی

مشارکت دانشجویی

هنر اصفهان

معماری

مشارکت دانشجویی

هنر تهران

هنر اسلامی

مشارکت دانشجویی

یزد

مددکاری اجتماعی

مشارکت دانشجویی

اصفهان

علوم سیاسی

آزاداندیشی

امام صادق(ع)

معارف اسلامی و اقتصاد

آزاداندیشی

بیرجند

علوم سیاسی دانشگاه بیرجند

آزاداندیشی

تحصیلات تکمیلی کرمان

مهندسی مکانیک، مواد وانرژی

آزاداندیشی

تربت حیدریه

علوم سیاسی

آزاداندیشی

تربیت مدرس

علوم تربیتی

آزاداندیشی

حکیم سبزواری

علوم سیاسی

آزاداندیشی

خوارزمی تهران

زبان انگلیسی

آزاداندیشی

زابل

حقوق

آزاداندیشی

شهید باهنر کرمان

مهندسی کامپیوتر

آزاداندیشی

شهید مدنی آذربایجان

مطالعات خانواده

آزاداندیشی

صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

ادبیات

آزاداندیشی

علامه طباطبایی

اقتصاد

آزاداندیشی

فردوسی مشهد

الهیات

آزاداندیشی

کاشان

روان شناسی

آزاداندیشی

کردستان

روانشناسی بالینی

آزاداندیشی

محقق اردبیلی

روانشناسی

آزاداندیشی

مراغه

حقوق

آزاداندیشی

اصفهان

حقوق

اخلاق حرفه ای و آکادمیک

الزهرا

حسابداری

اخلاق حرفه ای و آکادمیک

بیرجند

مکانیک دانشگاه بیرجند

اخلاق حرفه ای و آکادمیک

پیام نور

مشاوران- فرخ شهر(چهارمحال)

اخلاق حرفه ای و آکادمیک

تربیت مدرس

فناوری اطلاعات و نوآوری

اخلاق حرفه ای و آکادمیک

حکیم سبزواری

معماری

اخلاق حرفه ای و آکادمیک

خوارزمی تهران

ریاضی

اخلاق حرفه ای و آکادمیک

سمنان

مرمت

اخلاق حرفه ای و آکادمیک

شهید باهنر کرمان

دامپزشکی

اخلاق حرفه ای و آکادمیک

شهید بهشتی

آموزش شهروندی

اخلاق حرفه ای و آکادمیک

علامه طباطبایی

روزنامه نگاری

اخلاق حرفه ای و آکادمیک

علم و صنعت ایران

مهندسی مواد و متالورژی

اخلاق حرفه ای و آکادمیک

فردوسی مشهد

دامپزشکی

اخلاق حرفه ای و آکادمیک

قم

مهندسی کامپیوتر خواهران

اخلاق حرفه ای و آکادمیک

کاشان

آسمان تاریک

اخلاق حرفه ای و آکادمیک

محقق اردبیلی

مرتع و آبخیزداری

اخلاق حرفه ای و آکادمیک

هنر تهران

انیمیشن

اخلاق حرفه ای و آکادمیک

اراک

مهندسی صنایع

ترویج کارآفرینی

ایلام

گیاه پزشکی

ترویج کارآفرینی

بیرجند

علوم دام دانشگاه بیرجند

ترویج کارآفرینی

تبریز

مدیریت

ترویج کارآفرینی

تربیت مدرس

مدیریت استراتژیک

ترویج کارآفرینی

تهران

طراحی صنعتی

ترویج کارآفرینی

جامع علمی کاربردی3

زرماکارون

ترویج کارآفرینی

حکیم سبزواری

مهندس مکانیک

ترویج کارآفرینی

خلیج فارس بوشهر

مهندسی كامپیوتر

ترویج کارآفرینی

خوارزمی تهران

ریاضی

ترویج کارآفرینی

سمنان

کارآفرینی

ترویج کارآفرینی

شهید باهنر کرمان

نانو

ترویج کارآفرینی

شهید چمران اهواز

کسب و کار نو؛استارتاپ

ترویج کارآفرینی

شهید مدنی آذربایجان

هوش مصنوعی و بینایی ماشین

ترویج کارآفرینی

شیراز

روانشناسی تربیتی

ترویج کارآفرینی

صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

مهندسی صنایع

ترویج کارآفرینی

صنعتی نوشیروانی بابل

مهندسی برق

ترویج کارآفرینی

علامه طباطبایی

توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

ترویج کارآفرینی

فردوسی مشهد

استارتاپ

ترویج کارآفرینی

قم

علوم کامپیوتر برادران

ترویج کارآفرینی

کاشان

فرش

ترویج کارآفرینی

گلستان

مهندسی کامپیوتر

ترویج کارآفرینی

گیلان

صنایع غذایی

ترویج کارآفرینی

محقق اردبیلی

زیست شناسی

ترویج کارآفرینی

مراغه

علوم باغبانی

ترویج کارآفرینی

هنر اصفهان

معماری

ترویج کارآفرینی

هنر تهران

گرافیک

ترویج کارآفرینی

اصفهان

مهندسی کامپیوتر

اقتصاد مقاومتی

امام صادق(ع)

معارف اسلامی و اقتصاد

اقتصاد مقاومتی

ایلام

کشاورزی پایدار

اقتصاد مقاومتی

بیرجند

صنایع دستی دانشگاه بیرجند

اقتصاد مقاومتی

تربیت دبیر شهید رجایی

عمران

اقتصاد مقاومتی

تربیت مدرس

طراحی شهری

اقتصاد مقاومتی

تهران

مهندسی مکاترونیک

اقتصاد مقاومتی

جامع علمی کاربردی2

اقتصاد مقاومتی

اقتصاد مقاومتی

حکیم سبزواری

مهندس مکانیک

اقتصاد مقاومتی

خوارزمی تهران

شیمی

اقتصاد مقاومتی

زابل

آب

اقتصاد مقاومتی

سمنان

اقتصاد

اقتصاد مقاومتی

شهید باهنر کرمان

تخصصی رباتیک

اقتصاد مقاومتی

شهید چمران اهواز

اقتصاد

اقتصاد مقاومتی

شهید مدنی آذربایجان

هوش مصنوعی و بینایی ماشین

اقتصاد مقاومتی

شیراز

مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

اقتصاد مقاومتی

صنعتی جندی شاپور دزفول

معماری وشهرسازی

اقتصاد مقاومتی

علامه طباطبایی

اقتصاد

اقتصاد مقاومتی

علم و صنعت ایران

مهندسی مواد و متالورژی

اقتصاد مقاومتی

فردوسی مشهد

اقتصاد کشاورزی

اقتصاد مقاومتی

کاشان

صنایع دستی

اقتصاد مقاومتی

مجتمع آموزش عالی بم

فناوری اطلاعات

اقتصاد مقاومتی

محقق اردبیلی

علوم تربیتی و مشاوره

اقتصاد مقاومتی

موسسه آموزش عالی امام جواد(ع)

مهندسی صنایع

اقتصاد مقاومتی

بیرجند

تاریخ

مشارکت اساتید

تبریز

دامپزشکی

مشارکت اساتید

تربیت مدرس

حقوق عمومی

مشارکت اساتید

حکیم سبزواری

مهندسی کامپیوتر

مشارکت اساتید

خوارزمی تهران

روانشناسی بالینی

مشارکت اساتید

زابل

شهر سازی

مشارکت اساتید

سمنان

مهندسی عمران

مشارکت اساتید

شهید چمران اهواز

تاریخ

مشارکت اساتید

شهید مدنی آذربایجان

برق

مشارکت اساتید

شیراز

روانشناسی بالینی

مشارکت اساتید

صنعتی اصفهان

کامپیوتر و فناوری اطلاعات

مشارکت اساتید

صنعتی جندی شاپور دزفول

معماری وشهرسازی

مشارکت اساتید

صنعتی کرمانشاه

مهندسی عمران

مشارکت اساتید

علامه طباطبایی

حقوق

مشارکت اساتید

علم و صنعت ایران

مهندسی مواد و متالورژی

مشارکت اساتید

فردوسی مشهد

مدیریت

مشارکت اساتید

کاشان

علوم اجتماعی

مشارکت اساتید

کردستان

EMS

مشارکت اساتید

محقق اردبیلی

مهندسی معماری

مشارکت اساتید

مراغه

زیست شناسی

مشارکت اساتید

نیشابور

ریاضی

مشارکت اساتید

یزد

فیزیک

مشارکت اساتید

الزهرا

ریاضی

مفاخر

امام صادق(ع)

معارف اسلامی و اقتصاد

مفاخر

ایلام

کشاوزی پایدار

مفاخر

بیرجند

زمین شناسی دانشگاه بیرجند

مفاخر

تبریز

علم اطلاعات و دانش شناسی

مفاخر

تربیت مدرس

مطالعات زنان

مفاخر

تهران

مشاوره

مفاخر

خلیج فارس بوشهر

مهندسی برق - مخابرات

مفاخر

خوارزمی تهران

تاریخ

مفاخر

سمنان

مهندسی مواد

مفاخر

شهید بهشتی

روانشناسی

مفاخر

شهید چمران اهواز

زبان و ادبیات فارسی

مفاخر

شهید مدنی آذربایجان

زبان و ادبیات فارسی پردیس دانشگاه

مفاخر

شیراز

آموزش پیش دبستانی و دبستانی

مفاخر

صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

ادبیات

مفاخر

علامه طباطبایی

حقوق

مفاخر

علم و صنعت ایران

مهندسی راه آهن

مفاخر

فردوسی مشهد

الهیات

مفاخر

کاشان

ادبیات فارسی

مفاخر

گیلان

علوم ریاضی

مفاخر

محقق اردبیلی

تاریخ

مفاخر

نیشابور

مجسمه سازی

مفاخر

یزد

معماری

مفاخر

اصفهان

فیزیک

محیط زیست

الزهرا

بیوتکنولوژی

محیط زیست

ایلام

حامیان محیط زیست

محیط زیست

بوعلی سینا همدان

گرافیک و زمین شناسی

محیط زیست

بیرجند

گیاهپزشکی دانشگاه بیرجند

محیط زیست

پیام نور

کشاورزی- شهرکرد(چهارمحال)

محیط زیست

تبریز

نانو الکترونیک

محیط زیست

تربیت مدرس

مدیریت فناوری اطلاعات

محیط زیست

تهران

محیط زیست

محیط زیست

حکیم سبزواری

محیط زیست

محیط زیست

خوارزمی تهران

های علمی زیست شناسی

محیط زیست

زنجان

هنر و نقاشی

محیط زیست

سمنان

منابع طبیعی

محیط زیست

شهید باهنر کرمان

مهندسی علوم خاک

محیط زیست

شهید بهشتی

محیط زیست

محیط زیست

شهید چمران اهواز

محیط زیست

محیط زیست

شیراز

آموزش پیش دبستانی و دبستانی

محیط زیست

صنعتی اراک

مکانیک - مکانیک

محیط زیست

صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

مهندسی مکانیک

محیط زیست

صنعتی سیرجان

شیمی

محیط زیست

علامه طباطبایی

اقتصاد انرژی و محیط زیست

محیط زیست

علم و صنعت ایران

معماری و شهرسازی

محیط زیست

فردوسی مشهد

صنایع غذایی

محیط زیست

کاشان

منابع طبیعی

محیط زیست

گیلان

جنگلداری

محیط زیست

مازندران

اقتصاد

محیط زیست

محقق اردبیلی

صنایع چوب و کاغذ

محیط زیست

مراغه

علوم خاک

محیط زیست

هنر تهران

طراحی صنعتی

محیط زیست

یزد

محیط زیست

محیط زیست

امام صادق(ع)

معارف اسلامی و اقتصاد

تعاملات علمی بین المللی

بیرجند

هوا و فضا

تعاملات علمی بین المللی

بین المللی قزوین

معدن

تعاملات علمی بین المللی

تبریز

مدیریت

تعاملات علمی بین المللی

تربیت مدرس

علوم تربیتی

تعاملات علمی بین المللی

تهران

مدیریت در سوانح طبیعی

تعاملات علمی بین المللی

خوارزمی تهران

فلسفه تعلیم و تربیت

تعاملات علمی بین المللی

رازی کرمانشاه

معماری

تعاملات علمی بین المللی

زابل

جغرافیا

تعاملات علمی بین المللی

شهید باهنر کرمان

مهندسی اقتصاد کشاورزی

تعاملات علمی بین المللی

شهید بهشتی

مکانیک

تعاملات علمی بین المللی

شیراز

شهرسازی

تعاملات علمی بین المللی

صنعتی امیرکبیر

مهندسی کامپیوتر

تعاملات علمی بین المللی

صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

مهندسی مکانیک

تعاملات علمی بین المللی

علامه طباطبایی

مدیریت جهانگردی

تعاملات علمی بین المللی

علم و صنعت ایران

شیمی

تعاملات علمی بین المللی

فردوسی مشهد

مهندسی پزشکی

تعاملات علمی بین المللی

کاشان

معدن

تعاملات علمی بین المللی

مازندران

زبان روسی

تعاملات علمی بین المللی

محقق اردبیلی

زراعت و اصلاح نباتات

تعاملات علمی بین المللی

اصفهان

مهندسی پزشکی

بخش آزاد

الزهرا

بیوتکنولوژی

بخش آزاد

ایلام

گیاه پزشکی

بخش آزاد

بیرجند

علوم خاك دانشگاه بیرجند

بخش آزاد

بین المللی قزوین

نانو

بخش آزاد

تبریز

فیزیک

بخش آزاد

تربیت مدرس

علوم تربیتی

بخش آزاد

تهران

تصویرسازی

بخش آزاد

جامع علمی کاربردی

سازه های فضاکار

بخش آزاد

حکیم سبزواری

مهندسی کامپیوتر

بخش آزاد

خوارزمی تهران

مهندسی عمران

بخش آزاد

رازی کرمانشاه

مهندسی عمران

بخش آزاد

سمنان

دامپزشکی

بخش آزاد

شهید باهنر کرمان

مهندسی آب

بخش آزاد

شهید بهشتی

علم اطلاعات و دانش شناسی

بخش آزاد

صنعتی بیرجند

علوم کامپیوتر

بخش آزاد

صنعتی تفرش

مهندسی صنایع

بخش آزاد

صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

مهندسی مکانیک

بخش آزاد

علامه طباطبایی

علوم قرآن و حدیث

بخش آزاد

علم و صنعت ایران

معماری و شهرسازی

بخش آزاد

فردوسی مشهد

مهندسی پزشکی

بخش آزاد

فسا

رباتیک

بخش آزاد

کاشان

معماری

بخش آزاد

گیلان

گرافیک

بخش آزاد

مازندران

اقتصاد

بخش آزاد

مجتمع آموزش عالی لارستان

مهندسی شهرسازی

بخش آزاد

محقق اردبیلی

هنرهای تجسمی (نقاشی)

بخش آزاد

مفید قم

حقوق

بخش آزاد

موسسه آموزش عالی ارشاد دماوند

کامپیوتر

بخش آزاد

هنر اصفهان

معماری

بخش آزاد

یزد

هنر و معماری

بخش آزاد