نمایش # 
عنوان نویسنده بازدید
اختصاص زمان به دانشگاه ها براي رفع نواقص احتمالي آثار در سامانه جشنواره نگارش یافته توسط مینا اکبری 540
تمديد مجدد مهلت ارسال آثار در سامانه جشنواره نگارش یافته توسط مینا اکبری 561
دبیر علمی جشنواره حرکت؛ حضور چشمگیر اعضای هیئت علمی دانشگاه ه‍‌ا در فرايند داوري دوازدهمين جشنواره بين المللي حركت نگارش یافته توسط مینا اکبری 390
تمديد مهلت ارسال آثار در سامانه جشنواره نگارش یافته توسط مینا اکبری 674
اولين جلسه شوراي سياستگذاري دوازدهمين جشنواره بين المللي حركت برگزار شد نگارش یافته توسط مینا اکبری 639
آغاز به کار سامانه دریافت آثار جشنواره حرکت نگارش یافته توسط مینا اکبری 4972
ابلاغ دستورالعمل اجرایی دوازدهمین جشنواره حرکت نگارش یافته توسط مینا اکبری 1045
انتشار گزارش آثار دريافتي يازدهمين جشنواره ملي حركت(بخش سوم) نگارش یافته توسط مینا اکبری 4533
انتشار گزارش آثار دريافتي يازدهمين جشنواره ملي حركت(بخش دوم) نگارش یافته توسط مینا اکبری 3343
انتشار گزارش آثار دريافتي يازدهمين جشنواره ملي حركت(بخش اول) نگارش یافته توسط مینا اکبری 4129

زیر مجموعه ها