فرم ها و پوستر جشنواره ملی حرکت

انجمن های علمی دانشجویی برتر دانشگاه ها باید گزارشی از فعالیت خود را برای جشنواره ملی ارسال کنند. این گزارش توسط دانشگاه (کارشناس انجمن علمی) و از طریق سامانه جشنواره ارسال می شود و هیچ اثری از طرق دیگر (اعم از ارسال پستی، تحویل حضوری و ....) پذیرش نخواهد شد. 

 

فرم های نمونه ای برای گزارش انواع فعالیت آماده شده است که مبتنی بر چارچوب کلی فعالیت ها و حداقل معیارهای داوری است. اگر چه تبعیت از قالب این فرم ها برای گزارش نویسی ضروری نیست و انجمن ها می توانند با سلیقه و صفحه آرایی دلخواه به تهیه گزارش مبادرت ورزند، اما اطلاعات حداقلی ذکر شده در این فرم ها برای داوری مهم است. داوران جشنواره مبتنی بر معیارهای داوری نظر خواهند داد و در نتیجه عدم تشریح ابعاد مختلف یک فعالیت که در بحث داوری حائز اهمیت است، عملا به پایین آمدن نمره نهایی در داوری منجر خواهد شد و فرم های نمونه با فرم های داوری در تطابق معیارها همخوانی دارند. لذا انجمن های علمی و کارشناسان دانشگاه ها باید به حداقل اطلاعات درج شده در فرم های نمونه توجه داشته باشند. فرم های نمونه را از این لینک و فرم های داوری را از اینجا دریافت نمایید.

 

همچنین شیوه نامه پیشنهادی برای تهیه گزارش فعالیت در این لینک در دسترس است که استفاده از آن اکیدا توصیه می شود.

 

همچنین پوستر جشنواره ملی حرکت، مناسب چاپ در قطع A0 در این لینک (PDF) یا (jpg) در دسترس است. همچنین فایل لایه باز این پوستر در این لینک موجود است. دبیرخانه جشنواره دانشگاهی پس از دریافت پوستر، می توانند آن را دریافت در دفاتر انجمنهای علمی دانشجویی و دانشکده ها تکثیر نمایند.

 

لینک به صفحه فرم های گزارش نمونه

لینک به صفحه فرم های داوری

لینک به صفحه شیوه نامه پیشنهادی تهیه گزارش فعالیت انجمن برای حوزه های مختلف رقابت

 

فایل PDF پوستر جشنواره (قطع A0)؛ مناسب پرینت

فایل jpg پوستر جشنواره (قطع A0)؛ مناسب پرینت

فایل لایه باز پوستر جشنواره

 

فایل مناسب مشاهده در کامپیوتر