شرکت در بخش نمایشگاهی جشنواره ملی حرکت

بنابر دستورالعمل جشنواره ملی حرکت با هدف حضور حداکثری دانشگاه ها در جشنواره ملی، حضور در بخش نمایشگاهی جشنواره ملی حرکت برای کلیه دانشگاه ها بلامانع و بدون شرط است. دانشگاه ها برای حضور در بخش نمایشگاهی و برپایی غرفه در جشنواره ملی حرکت ملزم نیستند که  جشنواره دانشگاهی را برگزار و یا اثری برای بخش رقابتی جشنواره ملی ارسال کرده باشند.

ابعاد غرفه دانشگاه، سهمیه هر دانشگاه برای حضور و همچنین هزینه افراد مازاد بر سهمیه طی اطلاعیه ای پیش از برگزاری جشنواره اعلام خواهد شد.