شرکت در بخش نمایشگاهی جشنواره ملی حرکت

بنابر دستورالعمل جشنواره ملی حرکت دانشگاه‌هايي كه آثارشان در فرایند بخش رقابتی به عنوان «کاندیدای جایزه جشنواره ملی حرکت» معرفی شده باشد، بايد ضمن حضور در بخش نمايشگاهي، دستاوردهاي علمي راه يافته را در معرض نمايش قرار دهند. 

ابعاد غرفه دانشگاه، سهمیه هر دانشگاه برای حضور و همچنین هزینه افراد مازاد بر سهمیه طی اطلاعیه ای پیش از برگزاری جشنواره اعلام خواهد شد.