دانشگاه شهید باهنر کرمان

دانشگاه شهید باهنر کرمان

دیار کریمان میزبان بزرگترین رویداد علمی دانشجویی کشور

دانشگاه كرمان به همت شادروان مهندس عليرضا افضلي پور و بانو فاخره صبا در سال 1353 در كرمان تاسيس شد. اين دانشگاه در جنوب شرقي شهر كرمان بنا گرديده و فعاليت آموزشي خود را با پذيرش 90 دانشجو در سال 1354 آغاز نمود.

دانشگاه كرمان پس از پيروزي انقلاب اسلامي به نام يكي از فرزندان انقلاب، شهيد محمد جواد باهنر، دانشگاه شهيد باهنر ناميده شد.

 براساس فعاليت‌هاي آموزشي و پژوهشي چشمگير دانشگاه در طول 40 سال گذشته، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، دانشگاه شهيد باهنر كرمان را در زمره دانشگاه‌هاي برتر ايران مي شناسد.