حوزه های رقابت

 

جشنواره در سه بخش رقابتی «انجمن علمي فعال»، «انجمن علمي خلاق» و «دانشگاه برگزيده» برگزار مي شود كه هر بخش شامل حوزه­هاي رقابتي زير مي شود:

 

 

الف-انجمن علمی فعال

1-آموزش

2-ترویج

3-مسابقه علمی

4-نشریه (هر دانشگاه تا 3 نشريه)

5-کتاب

6-اختراع، ابتکار و نوآوری (هر دانشگاه تا دو اثر می­تواند ارسال کند)

7-کارآفرینی (هر دانشگاه تا دو اثر می­تواند ارسال کند)

8-انجمن علمی دانشجویی برگزیده

جزئیات بیشتر در مورد این بخش را در اینجا مطالعه کنید.

 

ب-انجمن علمی خلاق

1-انجمن علمی و مشارکت دانشجویی

2-انجمن علمی و آزاداندیشی

3-انجمن علمی و اخلاق حرفه‌ای و آکادمیک

 4-انجمن علمی و ترویج کارآفرینی

5-انجمن علمی و اقتصاد مقاومتي

6-انجمن علمی و مشارکت اساتید

7-انجمن علمی و مفاخر

8-انجمن علمی و محیط زیست

9-انجمن علمی و تعاملات علمي بين المللي

10-بخش آزاد

جزئیات بیشتر در مورد این بخش را در اینجا مطالعه کنید.

 

 

ج-دانشگاه برگزیده